Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Al Rashafat

by Ismail Fajrie Alatas

Publisher - Mizan Publika, PT

Category - Islam

Seorang sufi dalam buku ini memandang Tuhan layaknya kekasih. Kata-kata yang didendangkan kepada-Nya penuh dengan puja-puji dan kerinduan. Semangat cinta dan pengabdiannya seakan telah mewakili kerinduan hati manusia pada umumnya. Ya, setiap pencinta dirundung rindu pada kekasihnya. Buku ini adalah percikan dari minuman cinta para kekasih. Sebuah penjabaran atas al-Rashafāt, syair sufistik yang digubah oleh Imam Abd al-Rahmān b. Abdallāh Bilfaqīh (1678-1759), penerus Ṭarīqa ʿAlawiyya dari Yaman. Al-Rashafāt menjadi oase hikmah Ilahi, meliputi pelbagai dimensi fundamental ilmu tasawuf, seperti tauhid, akhlak, ihsan, psikologi, kewalian, penyucian jiwa, zikir, dll. Mari berziarah ke taman keluhuran sang sufi sembari mereguk anggur cinta dari Sang Pencinta. [Mizan, Bunyan, Agama Isalam, Sufi]

Please login to borrow the book.